14 december 2023

Toetsweken en stress bij jongeren

Op de meeste scholen is januari de maand waarin toetsweken gepland staan. Op de basisschool gaat het dan vaak om de Citotoetsen of IEP en ook op het voortgezet onderwijs plannen alle vakdocenten hun toetsen in.

Lees meer »
25 mei 2023
18 november 2022

Groepsdruk, eigen keuzes maken en meer...

De Strongkidstraining is een landelijke training die kinderen en jongerenweerbaarder maakt en leert om te gaan met groepsdruk. Leren luisterennaar eigen gevoelens en eigen keuzes durven maken is erg belangrijk! Wateen Strongkidstraining zo fijn maakt is dat deelnemers altijd mogen kiezenof ze meedoen aan een groepsopdracht of liever individueel aan de slaggaan. Ook het wel of niet delen van gedachten en gevoelens bepaaltiedereen helemaal zelf. Veilig voelen staat voorop en van daaruit ontstaatontwikkeling. Voor de één gaat dat snel, de ander heeft wat meer tijdnodig; alles is oké.

Lees meer »
2 oktober 2022

Pubermeisjes in de knel door prestatiedruk

De mentale gezondheid van tienermeisjes tussen de 11 en 16 jaar is deafgelopen vier jaar hard achteruitgegaan. Het percentage meisjes in hetvoortgezet onderwijs dat zegt met emotionele problemen te kampen, is tussen2017 en 2021 gestegen* van 28% naar 43% !! Onder meisjes uit groep 8 ginghet ook al omhoog, van 14% naar 33% procent.

Lees meer »
24 augustus 2022

Jouw kind helpen met huiswerk

Huiswerk; meestal niet iets waar kinderen heel enthousiast van worden. Zeker niet de (pré-)puber die zoveel andere leuke dingen te doen heeft. In de brugklas neemt het  huiswerk flink toe. Ook zijn er scholen waar vanaf groep 7 al wekelijks behoorlijke porties huiswerk opgegeven wordt onder andere om kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

Lees meer »
21 juni 2022

Vaardigheden kun je leren

Ieder mens komt uitdagingen tegen in het leven, de grootste uitdaging is de manier waarop we hiermee omgaan. Hoe denken we hierover, wat zeggen we tegen onszelf? Mogen we fouten maken en daarvan leren of maken we fouten tijdens het leren en straffen we onszelf hiervoor af? Angst om te falen, angst dat ‘anderen’ zien dat we fouten maken houdt ons tegen om te doen wat we het liefst zouden doen, of om door te zetten wanneer iets lastig wordt.

Lees meer »
14 juni 2022

VWO advies? Maar nooit moeite hoeven doen om te leren? Wees alert!

Herkenbaar plaatje? Met 2 vingers in de neus doorloopt jouw zoon of dochter de basisschool. Toetsen worden een keer of 2 doorgekeken (of helemaal niet) en jouw kind komt weg met een rapport vol mooie scores. Van alle kanten krijgt het kind te horen dat het zo goed is, slim is, een geweldig rapport heeft. Klinkt leuk al die complimenten…..maar in de praktijk ligt dit iets ingewikkelder. In feite komt het grootste deel behoorlijk aanwaaien. Tot het kind naar het VWO gaat en ineens wel aan de bak moet, er hele ladingen leerstof om de oren vliegen en zoon of dochter echt geen idee heeft hoe hier mee om te gaan. OVERWELDIGEND EN ONZEKERHEID GEGARANDEERD.

Lees meer »
7 juni 2022

Wachtlijsten jeugdhulpverlening

Wanneer jouw kind vastloopt en jullie als gezin hulp willen inzetten dan wil je het liefst direct hulp. Ouders doen er meestal zelf al alles aan om hun kind te helpen; door liefde te geven, te luisteren, tips te geven, online te zoeken naar oplossingen. Wanneer dit onvoldoende helpt dan ga je op zoek naar de juiste hulp.

Lees meer »
17 mei 2022
21 april 2022

Groepstrainingen? Vele voordelen voor jouw kind!

Veel mensen kiezen het liefst 1 op 1 coaching. Heel begrijpelijk, dat zou misschien ook mijn eerste keuze zijn. Het geeft jouw kind en jou als ouder misschien een veiliger gevoel. Jezelf openstellen voor een groep is soms een stap te ver en soms past het gewoon minder bij je. Maar voordat je zegt: ’dit is niets voor mijn kind', lees dan gauw even verder.

Lees meer »
6 maart 2022
3 februari 2022
31 maart 2022
2 maart 2022

Voorkom oplopende spanning voor eindexamens

12 mei 2022 starten de landelijke eindexamens!Ondanks dat de overheid maatregelen heeft getroffen om milder om te gaan met de eisen voor diplomering blijven examens natuurlijk een belangrijke periode waarop gemeten wordt of je de stof beheerst.

Lees meer »
1 februari 2022

Huiswerkstress

Bijna alle ouders herkennen de momenten van huiswerkstress. Kinderen die hun huiswerk nog uitstellen tot het laatste moment, kinderen die nog moeite hebben om te starten aan een nieuwe taak, kinderen die het huiswerk nog niet goed kunnen overzien (#plannen). Vaak zijn de ouders echt nodig om het leren in goede banen te leiden.Dit zorgt thuis voor de nodige discussies, irritatie of frustratie.

Lees meer »
24 maart 2022

De grote stap naar de brugklas

Ieder jaar gaan zo’n 190.000 tieners naar de brugklas. De overgang van groep 8naar het voortgezet onderwijs is indrukwekkend voor jongeren. Ook voor oudersis dit even wennen; zoon of dochter moet verder fietsen, er zijn geen kortelijntjes met de leerkracht die overal zicht op heeft en je hoopt dat jouw kindzich fijn voelt op deze nieuwe school. De spanning die veel kinderen voelen voordeze nieuwe stap zit hem vooral in het hele sociale verhaal. Iedereen is op zoeknaar één of meerdere maatjes, iemand bij wie de leerling zich veilig voelt. Vanuitdie veiligheid kun je beter wennen aan de nieuwe situatie in dat grote gebouw.Waar in groep 8 de veiligheid ook gevonden wordt bij de groepsleerkracht bijwie je altijd terecht kan, hop je nu van klas naar klas met steeds anderegezichten voor de groep.

Lees meer »
17 februari 2022

Uitdagingen van meer- en hoogbegaafde leerlingen

Stel je voor; je bent 9 jaar en je zit in groep 6. De hele dag moet je sommen maken op het niveau van 12+8, woorden schrijven op het niveau van het woord ‘boom’….hoe lang zou jij gemotiveerd blijven en geconcentreerd je best blijven doen? Dit voorbeeld is natuurlijk sterk overdreven, maar het geeft wel aan dat wanneer het aanbod op scholen niet voldoet aan de behoefte van meer-en hoogbegaafde kinderen dat zij moeilijkheden kunnen gaan ervaren.

Lees meer »
1 februari 2022

Bang om te falen

Faalangst is de angst om te falen, dat iets niet lukt. Dit komt vooral voor bij mensen die iets echt goed willen doen. Denk hierbij aan presentaties, toetsen of een belangrijk gesprek. Het liefst ren je hard weg zodat je het niet hoeft aan te gaan. Jouw gedachten vertellen jou dat je het niet kunt, dat het gaat mislukken, dat je niet goed of leuk genoeg bent! Dankzij deze faalangst lukt het dan ook minder goed dan wanneer je vol vertrouwen en ontspannen een situatie ingaat.

Lees meer »