Uitdagingen van meer- en hoogbegaafde leerlingen

Gepubliceerd op 17 februari 2022 om 15:42

Stel je voor; je bent 9 jaar en je zit in groep 6. De hele dag moet je sommen maken op het niveau van 12+8, woorden schrijven op het niveau van het woord ‘boom’….hoe lang zou jij gemotiveerd blijven en geconcentreerd je best blijven doen? Dit voorbeeld is natuurlijk sterk overdreven, maar het geeft wel aan dat wanneer het aanbod op scholen niet voldoet aan de behoefte van meer-en hoogbegaafde kinderen dat zij moeilijkheden kunnen gaan ervaren.

 

Ze voelen zich niet op hun plek, niet gehoord, niet gezien en ervaren dat ze anders zijn dan de rest van de groep. Dit kan een onveilig gevoel geven. In mijn baan binnen het onderwijs heb ik vele voorbeelden gezien van kinderen die problemen ontwikkelen doordat ze vastlopen met hun begaafde capaciteiten. Ze zitten niet lekker in hun vel, ze vervelen zich, kunnen ander (vaak storend) gedrag gaan laten zien in de klas etc.

 

Wat je ook tegenkomt bij deze doelgroep; het blijft van belang om éérst in te zetten op het stuk hoogbegaafdheid. Het onderwijsaanbod voor het kind moet anders worden ingericht. Ze hebben veel behoefte aan het samenwerken met ontwikkelingsgelijken, deze kinderen begrijpen elkaar en dat geeft zoveel steun! Ook helpen ze elkaar om het beste uit zichzelf te halen en samen geweldige dingen te creëren. School moet Topdown opdrachten aanbieden, compacten en verrijken. En bied vooral ruimte aan autonomie van het kind, die behoefte is groot. Wanneer aan deze behoefte voldaan wordt is de kans groot dat andere negatieve gedragingen afnemen of helemaal verdwijnen.

 

Vertrouwen bieden, zelfsturend leren en verantwoordelijkheid geven over het eigen leerproces, aandacht voor hogere orde denkopdrachten (Taxonomie van Bloom) zijn aspecten die passend zijn bij het werken met deze doelgroep.

 

De basis is in mijn ogen een stuk psycho-educatie waarbij kinderen leren hoe hun brein werkt, waar ze op vastlopen en hoe ze dit kunnen beïnvloeden, welke taken en uitdagingen ze vermijden en wat ze hiervan mogen leren. Wanneer een kind zichzelf goed kent en weet wat het nodig heeft om zichzelf verder te ontwikkelen dan geeft dat houvast. Die houvast bij jezelf kunnen vinden geeft een veiliger gevoel. Je mag er zijn en je bent goed zoals je bent.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.