Begeleiding startende leerkrachten

Voor startende leraren, zij-instromers, LIO-studenten of anderen die binnen de school
de juiste begeleiding kunnen gebruiken.


Uurtarief € 85 (of pakketkorting bij een coachtraject van 10 uur of meer), combinatie fysiek en online mogelijk. Fysiek voor de lesbezoeken, online of fysiek voor het nabespreken. Ik maak onder andere gebruik van de kijkwijzer ICALT, ik werk doelgericht en ga uit van wat er al is; van daaruit bouwen we verder. Alle aspecten die werkdruk of andere belemmeringen veroorzaken mogen meedoen. Dus zowel werk- als privé gerelateerd. De meerwaarde van een externe coach is de
vertrouwensband; onbevooroordeeld kunnen begeleiden!

 

Soms is er onvoldoende begeleiding beschikbaar, soms is er geen match tussen de opleider en de coachee, of er spelen andere zaken op een school of privé wat de ontwikkeling in de weg zit. In enkele gevallen ben je als student of startende leraar voor de leeuwen gegooid door uitval van een collega of door het lerarentekort; goede begeleiding is essentieel! Willen wij leraren duurzaam behouden voor het onderwijs, investeer dan in goede begeleiding.


Waarom zou je voor mij kiezen in dit vraagstuk? Ruim 7 jaar ben ik binnen het basisonderwijs opleider in de school geweest (meerdere scholen), ook opleider vanuit Saxion (Academie voor pedagogiek en onderwijs) voor deeltijders en zij-instromers (lesbezoek en beoordeling). Ik ben lid van de werkgroep ‘inductiefase’ Saxion. Hierbij ontwikkelen we tools om de werkdruk terug te dringen en mensen duurzaam te behouden voor het onderwijs. Daarnaast heb ik trainingen gegeven aan
mentoren en hiervoor heb ik in samenwerking met Saxion ook een gesprekstool voor bijeenkomsten ontwikkeld. Ik ben eerlijk, oprecht en heb zelf de nodige ervaring als groepsleerkracht in alle groepen. De vele studenten die ik heb mogen helpen in hun ontwikkeling geven aan dat ze mij betrokken vinden, eerlijk, professioneel en dat mijn aanwezigheid in de klas als prettig wordt ervaren.

 

Binnen Deventer zijn er geen reiskosten, daarbuiten 0,30 per kilometer.

Voor fysieke bezoeken geldt een minimale afspraak van 2 uur.

 


Begeleiding startende leerkrachten
PDF – 101,3 KB 92 downloads