Strongkids  (mentale / fysieke weerbaarheidstraining)

Vanaf groep 4 t/m bovenbouw VO

We horen het in de media steeds vaker; het gaat niet zo lekker met onze jeugd. De prestatiedruk van onze maatschappij wordt veelal gezien als de oorzaak. Kinderen die rondlopen met faalangst, emotieregulatieproblemen, jongeren die de druk vanuit school niet aan kunnen, jongeren met burnouts. Dit vraagt om preventief handelen, geef de jeugd een sterke basis mee, maak ze weerbaarder voor de uitdagingen die op hun pad komen! 

 

Wil jouw school leerlingen ook zo'n preventief cadeau bieden? 

 

De 8-weekse training bij Prioz draagt bij aan:
- Meer zelfvertrouwen
- Grotere weerbaarheid
- Assertiever gedrag
- Afname van faalangst
- Minder spanning voor belangrijke momenten
- Betere omgang met pestgedrag (ook social-media)
- Meer inzicht in wie je bent en waar jouw kracht ligt (zelfbeeld)
- De sociaal emotionele ontwikkeling
- Een veiliger gevoel binnen een groep
- Vergroten van het competentie-en geluksgevoel

 

Kinderen en jongeren leren bij mij om hun eigen keuzes te maken, te leren wat bij hen past, wie ze
zijn en wat hun plek in de groep is. De kinderen mogen telkens kiezen of zij een groepsactiviteit of
een individuele opdracht willen doen. Ze leren zo naar hun gevoel te luisteren, eigen keuzes te maken
en grenzen te stellen! De activiteiten zijn divers; ze zijn fysiek, creatief, ontspannen en een boost voor
de mindset. Met zo’n 200 oefeningen vanuit de Strongkids Academie stem ik af op de behoefte van
de groep en het individu. Deze werkwijze zet jouw kind in zijn/ haar kracht.

 

Binnen scholen een mooie manier om te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, preventie van pestgedrag en verbetering van de groepsdynamiek. Zet leerlingen in hun kracht met deze weerbaarheidstraining. Een mooie aanvulling op andere sociaal-emotionele programma's binnen de school.

Leer kinderen in kleine groepjes of met de hele klas afrekenen met onzekere gedachten, vervelende spanningen en laat ze ontdekken wat hun waardevol maakt! Met fysieke, creatieve, ontspannende en leerzame activiteiten gaan we 8 weken lang werken aan een krachtige basis voor meer zelfvertrouwen en plezier. Het werken aan deze thema's in groepsverband is heel efficiënt en krachtig!

 

Er zijn diverse leeftijdsgroepen voor scholen vanaf groep 4  van de basisschool t/m 18 jarigen. De inhoud van de training wordt volledig afgestemd op de hulpvraag. De groepsleerkracht / mentor is van harte welkom om bij alle trainingen aanwezig te zijn.